Ibibazo mu muryango hagati y’umogore n’ umugabo, umubyeyi n’umwana n’ ahandi

Inkuru irimo isomo

UMUGABO : cherie ejo mfite inama mu ntara ,ntegurira ibyo nzajyana ,UMUGORE : ( ahamagara umukozi wew'umukobwa tumwite Sara ) Sara we ya myenday'umugabo n'amasogisi warabifuze ??SARA : yego nabibitse…

Continue Reading

Gutanga umunani ntibikiri itegeko

 Nyuma yo gusohoka kw'itegeko  rigenga imicungire y’umutungo w’abashyingiranwe, impano n’izungura, rivuga ko gutanga umunani bitakiri itegeko, hari abavuga ko ababyeyi gito babonye uburyo bwo gusesagura umutungo bagacura  abana babo.Mubibona mute?

Continue Reading
Close Menu

Twandikire